Marknadsföring och distribution

2013. Malmö: Liber. Erhöll hedersomnämnande som Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund 2013.

Köp boken här