90-talister

Det är först vid 23-årsåldern som en individs grundläggande värderingar har blivit relativt stabila – och det har därför varit svårt att veta särskilt mycket om hur 90-talisterna kommer att bli. Stark påverkan från populärkulturen, en föränderlig livssituation som präglas av uppbrott, flytt för arbete och/eller studier etc. gör perioden kring 16-23 års ålder föränderlig. Men nu har de första 90-talisterna fyllt 23 år och en bild kan tecknas av hur de blir. Och de är mer konservativa och traditionella än 80-talisterna.