Employer Branding

Employer Branding – gör din organisation attraktiv som arbetsplats.

Organisationer med starka arbetsgivarvarumärken har mer kompetenta och nöjda medarbetare, trots att de ofta erbjuder en lägre lön? Hur kommer det sig? Employer Branding krävs för att rekrytera de medarbetare som förbättrar organisationens konkurrensförmåga.

Kampen om de bästa begåvningarna blir allt tuffare, och 80-talisternas entré på arbetsmarknaden har accentuerat behovet av att som organisation profilera sig. Behovet av att profilera och marknadsföra sig mot konsumentmarknader har länge varit känt – men först senare har man insett att detta gäller i lika hög utsträckning mot arbetsmarknaden: Employer Branding. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är nödvändigt för att kunna rekrytera rätt medarbetare, och för att kunna rekrytera duktiga medarbetare.  På vår internationaliserade arbetsmarknad har duktiga och högpresterande individer många valmöjligheter, och det blir allt vanligare att man byter jobb över branschgränser. Framför allt bland yngre arbetstagare minskar lojaliteten till arbetsgivaren och man är ofta mer lojal med sin vänkrets eller alumniförening än med sin arbetsgivare.  Ju mer medvetna individer är om sitt värde arbetsmarknaden, desto viktigare som arbetsgivare att vara attraktiv. Denna föreläsning beskriver hur man kan arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke på ett framgångsrikt och effektivt sätt.