Framtidens bilköpare och bilhandel

Framtidens bilhandel står inför ett antal utmaningar – hur kommer bilköpare att agera?

Kommer återförsäljare att finnas kvar och hur kommer de i så fall att se ut? Vilka bilar kommer att sälja? Vilken roll kommer personbilen att ha i samhället?
Forskningsläget och aktuella frågor i bilbranschen gås igenom. Några områden som är kritiska för framgång på  dagens och framtidens personbilsmarknad behandlas. Stor vikt fästs vid aktuella problemområden och framtida tänkbara utvecklingsförlopp, som påverkar möjligheten att vara konkurrenskraftig och tonvikten på olika delar av den kundupplevda produkten— t ex design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster som förenklar bilägandet.