Generation Y

Är Du beredd på Generation Y, 80-talisterna, som konsumenter och medarbetare?

Framtidens arbetsmarknad kommer i flera avseenden att förändras i grunden, och inspireras av det som påverkar unga individers vardag: konsumtionsmönster, populärkultur och erbjudanden som jämförs. De olika förhållningssätt som olika generationer har till arbete, karriär etc. skapar generationskonflikter, något som bör uppmärksammas och hanteras. Genom att genomföra en generationsanalys underlättas detta och organisationen har möjlighet att ta steget in i framtiden med policies och praktik som drar fördel av generationers särart och förtjänster.