Konkurrensfördelar

Alla organisationer behöver känna sina konkurrensfördelar – varför ska man köpa Dina produkter? Varför ska man arbeta hos Dig?

Alltfler verksamheter konkurrensutsätts och konkurrensen hårdnar i många branscher – står Du rustad inför framtiden? Denna föreläsning visar hur ett företag kan identifiera och utveckla konkurrensfördelar som ger företaget ökad attraktionskraft, lönsamhet och kundnöjdhet på en konkurrensintensiv marknad. Föreläsningen understryker vikten för företag av att känna till sina styrkor och svagheter, samt lyfter fram strategier och metoder för att låta konkurrensfördelarna genomsyra organisationens beslutsfattande och därmed förbättra organisationens tydlighet och arbetsklimat.