Konkurrentanalys

Konkurrentanalys är en viktig del i att utveckla en organisations strategi, och hjälper organisationen att förstå konkurrenters tänkesätt samt förutse hur konkurrenter kommer att agera som en följd av hur vi agerar.

Konkurrentanalysen hjälper organisationen att lära känna konkurrenters styrkor, svagheter, planer och beteendemönster.
Konkurrentanalysen avslöjar brister hos den egna organisationen – där konkurrenterna är bättre! Konkurrentanalysen kan också hjälpa organisationen att förstå varför medarbetare går vidare – inte sällan till en konkurrent.

Konkurrentanalysen har sina begränsningar. Den bör inte utgöra en alltför stor del av en organisations utvecklingsnerv och omvärldsbevakning. För mycket fokus på konkurrenter hindrar effektivt utveckling och nytänkande.