Lokal anpassning

Globala kedjor tar över statskärnorna och det byggs köpcentrum som aldrig förr, samtidigt som kunder efterfrågar lösningar som passar individuella önskemål om var, när, hur och varför man konsumerar. En central fråga i strategiutveckling är lokal anpassning och standardisering.

Konsumenter blir alltmer emotionella i preferenser och köpbeslut och vår kultur beskrivs ofta som individualistisk: varje individ vill själv bestämma vad, när och hur man konsumerar. Konsumtion beskrivs som en allt starkare och t o m dominerande bärare av en individs kultur och image. Samtidigt kännetecknas dagens marknader av att affärsmodeller, butikskoncept och kundprocesser standardiseras och likriktas. Här märks en komplex och motsägelsefull utveckling mellan producentsidans standardiseringssträvanden och kundsidans önskemål om individualisering.

För ett företag är konflikter mellan lokal anpassning och standardisering vanliga – men det finns lösningar!