Marknadsexpansion

Hur ska en expansion ske så att upptagningsområde, marginaler och lönsamhet kan förbättras samtidigt som riskerna inte blir alltför stora? Erfarenheter av affärsmodeller, expansion, kundbeteende och portföljanalys bidrar till bättre marknadsexpansionsbeslut.