Marknadsföring & hållbarhet

Hållbarhetsaspekter har blivit allt viktigare, och de är här för att stanna. Det är få som idag tror att hållbarhetsfrågan än en gång kommer att rinna ut i sanden. I själva verket har intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet ökat avsevärt under de senaste åren, och idag fångar hållbarhetsfrågor intresset hos konsumenter, företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper.