Place Branding

Place Branding – gör din plats attraktiv. Kommuner, regioner och andra platser ägnar allt mer energi åt att göra platsen attraktiv i relation till externa intressenter. Här finns en rad fällor som bör undvikas! Den som har bott på en plats hela sitt liv har svårt att se hur platsen uppfattas utifrån. Den som inte har bott på en plats saknar djupare kunskaper om platsens karaktär och kultur. Båda behövs för att kunna marknadsföra platsen!

Inom place branding/platsmarknadsföring finns många andra fällor: små orter som försöker kopiera större orters marknadsföring (dömt att misslyckas!), överdrifter, bristande förståelse av vad målgruppen vill ha, exponering av inskränkthet eller en statisk syn på ekonomisk aktivitet och tillväxt.

Anders Parment kan bidra med kunskapsöversikt, föreläsningar/seminarier där en plats varumärke granskas, utmanas och insprireras, samt konkreta råd om hur ett platsvarumärke kan laddas och kommuniceras på ett för de primära målgrupperna attraktivt sätt.