Strategianalys

En strategianalys identifierar organisationens styrkor och svagheter samt de olika alternativ som finns för organisationens riktning.

Strategianalysen lyckas inte sällan se möjligheter och hot, som kan vara avgörande för den framtida konkurrensförmågan. En översyn av organisationens strategi är ibland nödvändig, då nuvarande inriktning inte har potenital att fungera långsiktigt. En strategianalys kan också bekräfta den inriktning som tillämpas, och på så sätt ge argument och trygghet i att fortsätta på den inslagna vägen, inte sällan med en rad nyvunna insikter kring hur strategin långsiktigt kan utvecklas.