Varumärkesutveckling

Attityder syns inte men de känns!

Varumärkesutveckling handlar inte bara om det som syns, utan också om bemötande, atmosfär och känslor. Genom att analysera varumärkeskommunikation och kundprocesser kan en god bild av förbättringsmöjligheter skapas. Denna föreläsning beskriver hur varumärken fungerar, och varför det är angeläget att satsa på att stärka sitt varumärke. De mekanismer som skapar starka varumärken gås igenom: organisationens identitet, kompetenser, kundgrupper, uttryckssätt, marknadskommunikationen och – kanske allra viktigast – vilka som representerar varumärket. Vikten av att nå strategiskt viktiga kunder betonas alltså—sociala spridningsmönster utgör en viktig grund i att bygga ett starkt varumärke.

Hur kan du lära känna din kund? Har kan du tilltala kunderna bättre? Hur kan du bemöta de krav som alltmer krävande och allt mindre lojala kunder ställer? Under föreläsningen gås en köpprocess för olika typer av produkter igenom, samt vilka marknadsförings- och kommunikationsstrategier som kan tillämpas i olika steg i köpprocessen.