Om Anders

Anders Parment är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, som forskare och lärare.

Anders forskar om konsumentbeteende och hur olika generationer relaterar till varumärken, konsumtion och arbetsmarknad.

Förutom bilbranschen, som förutom en doktorsavhandling (Linköpings universitet, 2005) har resulterat i flera böcker och vetenskapliga artiklar, nu senast Auto Brand: The Car and its Future (Kogan Page, 2014), har Anders arbetat med försäkrings-, finans-, livsmedels-, och andra branscher inom konsumentområdet samt med industriföretag.

Bland kunder märks Areal, KnowIT, Academic Communication, Audi, Dagens Nyheter, Högskoleverket, Grontmij, Porsche, Volvo, Volkswagen, Citroën, Clas Ohlson, Baluba, Prime PR, Saco, Sjöfartsmuseet, TD Fiberoptik, Arbetsgivarverket, Dustin, Posten, Semcon, Skogforsk, Sveriges Ingenjörer, Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, MRF, SKL, IREV, IdentX, IKEA, Moderna muséet, Siemens, GDI Zürich, Universum Communications, Ernst & Young, Grant Thornton, Statrådsberedningen, Finansdepartementet, Konkurrensverket, samt flera kommuner, landsting, banker, försäkringsbolag, kyrkor och politiska partier.

Som strategikonsult bedöms organisationers konkurrensförmåga och vilka hot och möjligheter som kan ställas i utsikt baserat på en kvalificerad omvärldsanalys.

Med bakgrund som forskare, analytiker och rådgivare i personbilsbranschen används denna flitigt som exempel på hur förändrade konsumentattityder, branschstrukturer och konkurrensförhållanden ändrar förutsättningarna för framgångsrika konkurrensstrategier för biltillverkare och bilåterförsäljare.