Projekt

Här kan du läsa om några av mina pågående projekt.

Försäljningskoncept – rådgivning för företag i bilbranschen i syfte att skapa försäljningskoncept som snabbare fångar kundönskemål och levererar önskad produkt, och därmed minskar behovet av återbesök. När en kund lämnar försäljningslokalen finns alltid en påtaglig risk för att något kommer emellan: erbjudande från en konkurrent, köp av semesterresa, nya möbler eller en sommarstuga

Marknadsexpansion – rådgivning åt försäkringsbolag inom liv- och sakförsäkring i samband med marknadsexpansion.

Ökad kundorientering – arbete med försäkringsbolag för att utveckla kundförståelse och träna ledning och mellanchefer i kundanalys, lönsamhetsanalys, företagsstrategi och marknadskommunikation.

Strategiutveckling – arbete med bilåterförsäljare för att ta fram underlag för lämpligheten i expansion,

Lönsamhetsanalys – statisk och dynamisk analys av lönsamhet i en bilåterförsäljares olika verksamheter (nybilsförsäljning, beg.bil, verkstad, reservdelar, lackering etc.) som underlag för strategiutveckling.

Platsmarknadsföring – uppdrag för att identifiera, beskriva och kommunicera en stads konkurrensfördelar och paketera detta på ett sätt som går hem hos de avsedda målgrupperna. Ett utifrånperspektiv är här helt nödvändigt, eftersom individer som bott, arbetat och levt på en plats har svårt att se hur platsen uppfattas och kan göras attraktiv av externa intressenter.

Attraktiv arbetsgivare – arbete med arbetsgivare för att utveckla förståelsen av hur medarbetare med olika generationstillhörighet tänker och agerar i samband med rekrytering och karriärplanering. Genomgång av hur individer med olika profiler beskriver en attraktiv arbetsgivare samt hur arbetsgivaren kan omsätta detta i Employer Branding.