Publikationer

Parment, Anders, 2014, Auto Brand. Building Successful Car Brands for the Future, New York: Kogan Page.

Kotler, Philip, Armstrong, Louis & Parment, Anders, 2012, Marknadsföring: teori, strategi och praktik, London: Pearson

Ottosson, Mikael & Parment, Anders, 2013, Hållbar marknadsföring: hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader, Lund: Studentlitteratur.

Parment, Anders, 2013, ”Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing”, Journal of Retailing and Consumer Services, 20 (2), s. 189-199.

Parment, Anders, 2013, Die Generation Y. Mitarbeiter der Zukunft motivieren, integrieren, führen, Wiesbaden: Springer.

Parment, Anders, 2011, Generation Y in Consumer and Labour Markets, London: Routledge.

Parment, Anders & Ottosson, Mikael, 2013, Marknadsföring och distribution: strategiska vägval avseende marknadskanaler, Malmö: Liber.

Kindström, Daniel, Kowalkowski, Christian & Parment, Anders, 2012, Marknadsföring mellan företag, Malmö: Liber.

Dyhre, Anna & Parment, Anders, 2013, Employer Branding: allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare, Malmö: Liber

Parment, Anders, 2012, ”Styrning av Shared Service Center” i Jannesson, Erik & Skoog, Matti (red.), Perspektiv på ekonomistyrning, Malmö: Liber.

Nilsson, Fredrik; Olve, Nils-Göran; Parment, Anders, 2011, Controladoria Para Fins de Competitividade: Formulação e Implementação de Estratégias Através do Controle Gerencial, Rio de Janeiro: Qualitymark • Parment, Anders; Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2011, Principles of Marketing. Swedish edition, London: Pearson Education.

Nilsson, Fredrik; Olve, Nils-Göran; Parment, Anders, 2010, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Malmö: Liber.

Parment, Anders, 2010, Ekonomistyrning kort & gott, Malmö: Liber • Parment, Anders & Söderlund, Magnus, 2010, Det här måste du också veta om marknadsföring, Malmö: Liber.

Parment, Anders, 2014, Auto Brand. Building Successful Car Brands for the Future, New York: Kogan Page. (utkommer 3 jan 2014) • Schewe, Charles D., Debevec, Kathleen, Madden, Thomas J., Diamond, William D., • Parment, Anders, & Murphy, Andrew, 2013, ”’If You’ve Seen One, You’ve Seen Them All!’ Are Young Millennials the Same Worldwide?”, Journal of International Consumer Marketing, 25 (1), s. 3-15.

Parment, Anders & Gullberg, Cecilia, 2013, ”Controlling the Unmanageable? Management Control in a Knowledge-intensive Organisation”, European Accounting Association, Paris (peer-reviewed) • Parment, Anders, 2012, ”Intressekonflikter vid försäkringsförmedling”, Ny Juridik, 4, s. 39-48.

Parment, Anders & Nehler, Henrik, 2012, ”Styrning av marknadsdrivande organisationer”, Styrning med projekt och kunskap i fokus, Söderlund, Jonas & Tell, Fredrik (red.), Lund: Studentlitteratur.

Parment, Anders, 2012, Konsekvensanalys av olika modeller för att hantera intressekonflikter vid försäkringsförmedling, Finansdepartementet, Finansmarknadskommittén, rapport nr. 12/2012.

Nilsson, Fredrik; Olve, Nils-Göran; Parment, Anders, 2011, Controlling for competitiveness: Strategy formulation and implementation through management control, Copenhagen Business School Press.

Klaffke, Martin & Parment, Anders, 2011, ”Herausforderungen und Handlungsansätze für das Personalmanagement von Millennials”, i Klaffke, Martin (red.), Personalmanagement von Millennials: Konzepte, Instrumente und Best-Practice-Ansätze, Wiesbaden: Gabler Verlag.